Pe Jesu Wa (Lyrics + Video) – Ruth Oluwadamilola

Ruth Oluwadamilola Songs

 

 

StartNOW

 

Click StartNOW to download.

 

 

PE JESU WA LYRICS

 

CHORUS:

Pe Jesu wa sinu okan aye re, Pe Jesu wa, Ayo ajetire. x2

 

 

SOLO:

Jesu nikan, lolefun o layo, Jesu nikan, lole tan ishoro re

Ore gbo, mashe ro ra re pin, Di de sharagiri, Ayo aje tire.

 

 

CHORUS:

Pe Jesu wa sinu okan aye re, Pe Jesu wa, Ayo ajetire. X2

 

 

SOLO:

Masokunmo sare toh Jesu lo ooo, Maronu mo, Jesu Ashetire,

Olaju afoju, Oso omi di wine, kepe Jesu, Loni o, Asetire.

 

 

CHORUS:

Pe Jesu wa sinu okan aye re, Pe Jesu wa, Ayo ajetire. x2

 

                   -Written By Domzy

 

 

 

Watch Video Below: